Schoolplan 2024-2028, Jaarplan, Schoolondersteuningsprofiel, Schoolgids, Jaarverslag

Schoolplan 2024-2028

In juni 2024 hebben het team, de directie, de Medezeggenschapsraad en de bestuursmanager van OPOPS het schoolplan van De Viermaster vastgesteld. In dit document vindt u het beleid van de school voor de komende jaren in grote lijnen.

Voor schooljaar 2024-2025 zijn onderstaande officiƫle beleidstukken in te zien:

Jaarplan

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolgids

Jaarverslag