Informatie

Onze visie is ieder kind heeft talent!

Ieder kind heeft recht op aandacht, begeleiding en stimulans in het onderwijs.
Dat kan, door ons onderwijs af te stemmen op de verschillende leerbehoeften die kinderen hebben.
Dit talent gaan wij aanboren, stimuleren en verder ontwikkelen binnen een veilig klimaat waar respect hoog in het vaandel staat, zodat iedere leerling een fijne start in zijn onderwijscarriere heeft en zich optimaal kan ontwikkelen. (zijn/haar eigen koers kan varen)

 

De Viermaster is een openbare basisschool in de wijk Westpolder van Papendrecht. De kinderen komen  uit de wijk en vormen een evenwichtige afspiegeling van de wijkbevolking. 
Sinds oktober 2000 is de school gevestigd in een schitterend gebouw, dat al meteen te klein bleek. In 2007 is het gebouw met 3 lokalen plus bijruimtes uitgebreid. Het leerlingenaantal ligt nu rond de 340, verdeeld over 13 groepen.  
De Viermaster kenmerkt zich door een sterke ouderbetrokkenheid, ouders worden ook serieus genomen als partners in het geheel.

Identiteit

De Viermaster is een openbare school welke onder het bevoegd gezag van de stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht valt. Als openbaar onderwijs geloven wij in een pluriforme samenleving waar mensen ongeacht hun herkomst, samen leven en samen vorm geven aan die samenleving. Hiervoor is wederzijds respect en betrokkenheid op elkaar nodig. Binnen die samenleving heeft ieder kind recht op goed onderwijs.