Ouder- en Jeugdsteunpunt

  

Ouder- en jeugdsteunpunt

 

In elk Samenwerkingsverband is er vanaf 1 augustus a.s. een ouder- en jeugdinformatiepunt. 

In SWV Drechtsteden is het steunpunt vanaf de meivakantie operationeel.

Hier kunnen ouders en leerlingen naartoe als ze vragen hebben over passend onderwijs of steun nodig hebben in hun zoektocht naar passend onderwijs. 

Informeren, steunen en signaleren vormen de drie pijlers onder elk steunpunt. 

De ouder- en jeugdsteunpunten vervangen de informatieplicht van scholen niet, maar helpen scholen bij het goed informeren van ouders en jeugdigen. 

U kunt als ouder maar ook als kind in de bovenbouw/ groep 7 en 8 van een IKC (integraal kind centrum) of school voor basisonderwijs contact opnemen met de consulent van het ouder- en jeugdsteunpunt als u/je als ouder/kind vragen hebt, uw/je verhaal kwijt wilt of behoefte hebt aan een onafhankelijk advies. 

De consulent passend onderwijs werkt voor en vanuit het SWV passend onderwijs Drechtsteden. Hij/zij is een onafhankelijke professional met kennis en ervaring op het gebied van regulier  en speciaal onderwijs en kent de mogelijkheden die er zijn voor ondersteuning aan kinderen in de basisschoolleeftijd (4-13 jaar). Hij/zij denkt mee en verwijst een ouder of kind in de goede richting.  

Als u het steunpunt wilt benaderen, kunt u een e-mail sturen naar: steunpuntswv@swvdrechtsteden.nl. 

Er is iedere maandag spreekuur (met uitzondering van vakanties/vrije dagen) van 16.00 uur tot en met 18.00 uur.  

Het telefoonnummer is: 06-38231148.  

Voor meer informatie zie de website van het SWV Drechtsteden PO.

 

Met vriendelijke groet,

MT Samenwerkingsverband PO Drechtsteden