Kunst & cultuur

                                             

Kunst op De Viermaster

De Viermaster is een school waar Kunst en Cultuur hoog in het vaandel staan. Door kinderen meer mee te geven waarmee ze zich kunnen uitdrukken, waarmee ze zichzelf kunnen ontdekken, waarmee zich kunnen ontwikkelen, waarmee ze op een andere manier kunnen communiceren, waarmee ze een positief zelfbeeld ontwikkelen, geven we vorm aan onze visie dat een kind zich alleen maar dan goed kan ontwikkelen als hij/zij op alle gebieden de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. Om te zien hoe ze zichzelf overstijgen, lef tonen, creatief en sociaal zijn.

In ons aanbod is muziek te vinden, dans, drama en beeldende vorming (handvaardigheid, tekenen en textiele werkvormen). Ook komen zaken aan bod als koken (op onze mobiele keuken die we van onze Ouderraad hebben gekregen vanwege ons 30-jarig bestaan). Op het gebied van muziek maken we gebruik van de methode 1-2-3-Zing en leren o.a. werken met Boomwhackers (gekleurde pijpen die een bepaalde toon geven wanneer je er mee tikt). Tevens maken we gebruik van het Cultuurmenu Papendrecht. Zij verzorgen verschillende workshops voor de vakken muziek, drama, beeldende vorming en dans.