Zorg op De Viermaster

De zorg op De Viermaster

De Viermaster is een reguliere basisschool, waar kinderen kunnen leren en groeien binnen de muren van de school. Er zijn op school verschillende mogelijkheden van ondersteuning voor de leerlingen. Deze ondersteuning wordt in eerste instantie altijd binnen de eigen klas georganiseerd. Dit kan zijn in de vorm van een verlengde instructie of verrijking in de klas. Dit wordt basisondersteuning genoemd.

Het is mogelijk dat een kind op sommige momenten net iets meer nodig heeft om te groeien in de ontwikkeling. Er is dan ondersteuning mogelijk vanuit de lichte ondersteuning. Onderwijsassistenten kunnen worden ingezet in de groep en bieden ter plekke ruimte voor extra oefening of verdiepte instructie. Of er wordt een tijdelijke vorm van Remedial Teaching aangeboden.  Het kan dan soms voorkomen dat er extra ondersteuning buiten de klas aangeboden wordt.  Hierbij gaat het dan om specifieke vormen van ondersteuning. Denk hierbij aan ernstige leesproblemen, taalondersteuning bij anderstalige leerlingen, rekenproblemen, extra uitdaging/verrijking/plusaanbod, werken aan de executieve functies, gedrag.

De Ontdekkers

Op de Viermaster kunnen wij kinderen, die gemakkelijk leren en snel door de lesstof gaan, een compact programma aanbieden in de klas. Daarnaast kunnen wij kinderen een verrijkt programma bieden. Mocht de behoefte aan uitdaging groter zijn, dan hebben wij een Ontdekkersgroep waar kinderen werken aan projecten.  We bekijken 2x per jaar of de leerlingen die hieraan deelnemen nog steeds een passende plek hebben in deze groep. Het kan ook voorkomen dat een kind een periode niet aan de Ontdekkers groep deelneemt omdat hij of zij aan haar eigen doelen in de klas werkt.

Is er misschien meer nodig?

Voor leerlingen die meer dan basis- en lichte ondersteuning nodig hebben, kijken wij samen met ouders op welke manier we kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Er wordt dan een ondersteuningsteam (OT vergadering) ingepland. Bij dit overleg nemen ouders, de leerkracht, de intern begeleider deel. Daarnaast zal ook Samenwerkingsverband Drechtsteden aansluiten met de onderwijsspecialiste en orthopedagoog. Samen kijken we dan in een gesprek welke mogelijkheden er zijn.

Intern begeleider

Op de Viermaster werkt 1 intern begeleider. Suzanne Maalcke. Zij werkt op maandag, dinsdag en donderdagochtend. Zij is te bereiken op emailadres: internbegeleider@deviermaster.nl. Haar taak is om te zorgen dat de uitvoering van de zorg goed verloopt.