Ouderportaal

Het BasisOnline Ouderportaal is hét veilige platform waar het kind centraal staat. Ouder en school houden elkaar in een afgeschermde omgeving op de hoogte én werken met elkaar samen om een optimale ontwikkeling van het kind mogelijk te maken.

Leerkracht en ouder hebben een gemeenschappelijk doel als het gaat om de brede kindontwikkeling. Van een leerkracht wordt veel meer verwacht dan een optimaal onderwijsproces voor zijn of haar leerlingen. Met het Ouderportaal worden de school en leerkracht ontzorgd in taken zoals administratie, hulpouders werven en gesprekken plannen.

U kunt via deze link direct inloggen in ons ouderportaal.