Klachtenprocedure, integriteitscode en gedragscode

 

Klachtenprocedure

Op scholen werken mensen. Waar mensen werken, gaan een heleboel dingen goed en er gaat ook wel eens wat mis. Wij vinden het in beide gevallen belangrijk van u te horen. Voorop staat voor ons een goede relatie leerkracht – ouder – kind en een open en respectvolle communicatie.

Binnen stichting OPOPS hebben we een klachtenprocedure. Voor deze procedure verwijzen we u graag door naar https://openbaarprimaironderwijspapendrechtsliedrecht.nl/heeft-u-een-klacht.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Integriteitscode

De integriteitscode van OPOPS is bedoeld voor iedereen die binnen en buiten de gebouwen van OPOPS werkzaam is, dan wel werkzaamheden verricht en geeft aan hoe wij met elkaar en anderen – leerlingen, ouders, externen – om willen gaan. De code biedt een kader bij het interpreteren, beoordelen en afwegen van wel of niet aanvaardbaar gedrag.

U kunt de integriteitscode lezen via https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2820/File/210601_Integriteitscode_2.0_definitief_31-05-21[47].pdf.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gedragscode

Om te waarborgen dat scholen voldoende aandacht besteden aan die mentale veiligheidsaspecten, adviseert de minister van onderwijs scholen een zogenaamde gedragscode op te stellen. Een volwaardige gedragscode bevat algemene gedragsregels voor in en om de school, maar ook gedragsregels voor bijvoorbeeld taalgebruik, kleedgedrag en gsm- en internetgebruik. Door het vastleggen van deze afspraken in een gedragscode ontstaat duidelijkheid en hebben alle partijen houvast. De wijze waarop leerkrachten, OOP, stagiaires, ouders en overigen met leerlingen en met elkaar omgaan op genoemde terreinen, bepaalt mede de schoolcultuur. Een goed pedagogisch klimaat krijgt binnen deze schoolcultuur pas echt vorm als er bij de verschillende aandachtsterreinen duidelijke afspraken worden gemaakt. Deze gedragscode is besproken binnen het Directieberaad en de GMR. 

Via deze weg kunt u de volledige gedragscode lezen: https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2820/File/Definitieve_Gedragscode_OPOPS.pdf