Peuters op De Viermaster

 

In onze peuterspeelgroep zijn kinderen vanaf 2 jaar van harte welkom gedurende zes dagdelen per week. Wanneer de kinderen 4 jaar zijn, kunnen zij doorstromen naar een groep 1/2 binnen onze school.

In de groep staat spelen centraal. Dit omdat deze vorm van bezig zijn van nature bij jonge kinderen past. Om tot spelen te kunnen komen, moeten de kinderen zich echter veilig voelen in de groep (vertrouwen in de leidsters en andere kinderen hebben) en vertrouwen in zichzelf hebben (dit kan ik!).  Aan deze basis besteden we veel aandacht. Bv. door de kinderen persoonlijk te verwelkomen, hen te begeleiden tijdens het vinden van hun weg in de groep en daarbij activiteiten aan te bieden, die zijn afgestemd op de verschillende ontwikkelingsniveaus van de kinderen.

Hierbij vinden we een goede communicatie met ouders/ verzorgers van groot belang. Samen hebben we het beste zicht op wat de behoefte van een kind is.

Het spelen wordt op verschillende manieren georganiseerd. Zo starten we een dagdeel met de inloop. De kinderen kiezen vrij met welk materiaal ze aan de slag willen gaan. Vervolgens is er een kort moment waarop we met elkaar bekijken wat we gedurende het dagdeel gaan doen. Als dit duidelijk is, volgt een moment met spel waarbij we steeds met kleine groepjes of individuele kinderen activiteiten uitvoeren. Na het opruimen volgt een kringactiviteit met de hele groep. Aansluitend eten en drinken we samen, waarna er ruimte is voor bewegingsactiviteiten binnen en buiten.

Tijdens deze activiteiten komen, naast de spelontwikkeling zelf, verschillende ontwikkelingsgebieden aan de orde: 

* Omgaan met jezelf

* Omgaan met anderen

* Zelfredzaamheid

* Spraak- en taalontwikkeling

* Grote motoriek

* Kleine motoriek

* Tekenontwikkeling

* Cognitieve ontwikkeling

* Ontluikende geletterdheid

* Ontluikende gecijferdheid

 

Om deze gebieden op een betekenisvolle manier in te richten maken we gebruik van thema’s. Deze geven we vorm door o.a. het gebruik van de volgende methoden: ‘Kijk, Kies, Doe’ en ‘Piramide’. ‘Kijk’ biedt ons tevens een kwalitatief observatie- en registratiesysteem. Hierdoor kunnen we van ieder kind de ontwikkeling overzichtelijk in beeld brengen. Minimaal een maal per jaar hebben we hier een gesprek met de ouders/ verzorgers over.