Viermaster academie voor opvoeders

De Viermaster Academie is voor ouders/verzorgers, leerkrachten en andere opvoeders. Als school vinden we het belangrijk om samen kennis en ervaringen te delen en ons te scholen. We noemen dit in ons schoolplan ‘pedagogisch partnerschap’. De avonden zijn geheel gratis.

Vorig jaar hebben we in ons aanbod Aardrijkskunde, Rekenen, Hoogsensitiviteit en Jongensgedrag gehad. Het bleek dat meerdere avonden op minder animo konden rekenen en een aanbod van één avond op veel belangstelling. De avonden over hoogsensitiviteit en jongensgedrag hebben het nodige los gemaakt. Dat is mooi. Over jongensgedrag is daarna nog een aparte avond geweest voor ouders en een voor leerkrachten.

Hieronder vindt u het nieuwe aanbod. Let op: voor de eerste twee avonden kunt u zich direct inschrijven, voor de andere avonden kunt u zich voorinschrijven. Zodra de exacte datum bekend is, krijgt u hierover een mail en kunt u aangeven of u definitief deelneemt.

 

U kunt u aanmelden door bijgaand briefje ingevuld in te leveren (bij directie) of een mail te sturen naar info@deviermaster.nl (zie onderaan). Alle avonden starten om 19:30 uur en eindigen om 21:00 uur.

Vermeld in de mail uw naam en het aantal personen. Zet er ook bij via welke leerling u verbonden bent met de school (of oud-leerlingen).

 

Wat is ons aanbod dit jaar?

 

Groepsprocessen en pestgedrag (Grip op de groep)

René van Engelen

Grip op de groepNegatieve groepen leiden tot pestgedrag en slechte prestaties. Leerlingen in dergelijke groepen gaan niet met plezier naar school. Positieve groepen zorgen er voor dat leerlingen zich veilig voelen en zorgen er voor dat leerlingen taakgericht kunnen zijn. Hoe zit dat proces in elkaar? Hoe kun je als school het proces van groepsvorming positief beïnvloeden? Welke rol spelen ouders en andere opvoeders hierin? Wat is de aanpak op De Viermaster?

Meester René houdt zich al lang met dit onderwerp bezig. De inzichten en de aanpak uit zijn boek ‘Grip op de groep’ heeft hij ontwikkeld op De Viermaster en hogeschool InHolland. Sinds 2007 geeft hij trainingen, workshops en lezingen over dit onderwerp door het hele land (en daarbuiten). Op veel scholen zijn de inzichten uit het boek inmiddels gemeengoed en op menige lerarenopleiding wordt het boek gebruikt.

Deze avond is op dinsdag 13 oktober in lokaal 7B.

Zie ook: www.gripopdegroep.nl en http://www.bol.com/nl/p/grip-op-de-groep/9200000023666591/

 

Rots en Water

Myrna Martinetti en Lonneke van Rotterdam

Dit jaar zijn we gestart met het programma ‘Rots en Water’. U heeft hierover kunnen lezen in de eerste Vuurtoren. Juf Myrna en juf Lonneke zijn inmiddels gecertificeerde trainers en zijn met het team aan de slag gegaan. Alle leerkrachten werken nu met dit programma.

Rots & Water, een psychofysieke training voor jongens en meisjes voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ. Rots & Water is een puur Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel wereldwijd wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes.

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/11947676_1613677482225647_152140084634107105_n.jpg?oh=f6cf9ada1064c39e3d353bbd69f53542&oe=56A739B4Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma en uiterst effectief anti-pest-programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en solidariteit, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.

Op deze avond nemen Myrna en Lonneke u mee in de achtergronden van Rots en Water, het programma en de aanpak op De Viermaster (dit is in samenhang met Grip op de groep).

Deze avond is op donderdag 29 oktober in lokaal 8B.

 

Zie ook: www.rotsenwater.nl

 

http://rebeckx.weebly.com/uploads/2/6/3/7/26377999/255728_orig.pngSocial Media en kinderen

Vereniging Openbaar Onderwijs

Moet ik mijn kind nu wel of niet laten werken met Facebook? Wat gebeurt er allemaal op Whats App? Mijn kind wordt gepest via Social Media, wat kan ik daar aan doen? Wat kan ik met Social Media in de klas? Hoe leer ik kinderen daar goed mee om te gaan?

Dit is zomaar een greep van vragen die regelmatig langskomen bij ouders en leerkrachten. Als Viermaster hebben we hier een protocol voor. Maar een protocol is niet afdoende. We hebben als volwassenen een belangrijke opvoedende rol. Via de Vereniging Openbaar Onderwijs (waar onze MR ook lid van is) zal er een gespecialiseerde spreker komen op deze avond.

De avond vindt plaats begin november (de exacte datum volgt).

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRjtSMCtfrUPX65AyJo3JY21g_KhMs89-lARqkFUXpHdMDOVLyzQgJeugdliteratuur

Bibliotheek, Joke Martinetti, Danielle Melet en Bert Lock

Lezen is leuk! Dat staat op de boekenlegger van De Viermaster. Het is belangrijk dat kinderen plezier hebben in lezen. Welke boeken zijn er allemaal? Er is in Nederland veel aanbod voor kinderen en jongeren.

Hoe krijg je leerlingen en kinderen thuis aan het lezen? Welke rol speelt de bibliotheek? Hoe wordt er gelezen op school? Waarom liggen er op De Viermaster kinderen op kussentjes op de grond te lezen? Waarom heeft De Viermaster een taal/leesportfolio?

Juf Joke, juf Danielle en meester Bert zijn op De Viermaster degenen die zich bezighouden met de promotie van het lezen van boeken. Zij zullen de avond dan ook voorbereiden samen met de bibliotheek. Als er meer bekend is over de exacte invulling van de avond, geven wij u dit door. In ieder geval zullen er veel kinderboeken voorbij komen!

De avond vindt plaats in de maand januari (exacte datum volgt).

 

Dyslexie en Dyscalculie

Marjolein Holvast

Als je dyslexie hebt, is lezen en spellen lastig. Wat is eigenlijk dyslexie? Welke vormen zijn er? Hoe kun je als leerkracht in de klas omgaan met dyslectische kinderen? Hoe kun je er thuis mee omgaan?

Naast dyslexie, bestaat er ook dyscalculie. Deze leerlingen hebben problemen met rekenen. Ook dit komt op deze avond aan de orde.

Marjolein Holvast heeft op De Viermaster gewerkt. Juf Marjolein is na haar carrière op onze school aan de slag gegaan bij 1-2-learn, een zorginstelling die kinderen, jeugdigen en hun ouders begeleiding biedt onder andere op het gebied van dyslexie en dyscalculie.

https://pbs.twimg.com/profile_images/2009097783/12learn_twitter_ava.pngAls Viermaster werken we regelmatig samen met 1-2-learn. Dit gebeurt dan via de ouders. Kinderen krijgen dan de begeleiding van 1-2-learn onder schooltijd op school.

De avond vindt waarschijnlijk plaats in de maand februari (exacte datum volgt).

 

Zie ook: www.12-learn.nl

 

Filosoferen met kinderen

Bas Haring

Ja, u leest het goed: BAS HARING KOMT ZELF!!! Daar zijn we als Viermaster natuurlijk reuze trots op. We starten dit jaar met Filosofie als vak door de gehele school. De groepen 4 t/m 8 gaan daarbij werken met de lessen van Bas Haring. Wat is eigenlijk ‘filosoferen’? En hoe doe je dat nu in de klas met de leerlingen? Waarom is filosoferen met kinderen goed?

Uit Vuurtoren 16 van vorig schooljaar:

Al vele jaren wordt in de groepen 7 en 8 Filosofie gegeven. Dit kon gekozen worden als alternatief voor GVO (Godsdienst onderwijs) en HVO (Humanistisch Vormings Onderwijs). Filosofie is populair op school en we zien dat het kritisch denken steeds belangrijker wordt. Nadat eerst al besloten was om Filosofie niet meer als keuzevak aan te bieden in de groepen 7 en 8, maar als vast onderdeel van ons curriculum, is nu besloten Filosofie school breed in te voeren.

We zullen in de groepen 1 t/m 3 dit vorm geven door specifiek aandacht te geven aan het denken, argumenteren, filosoferen e.d. bijvoorbeeld naar aanleiding van een prentenboek. In de groepen 4 t/m 8 zal de methode van Bas Haring worden gebruikt. We voeren zowel de lessen ‘Filosoferen’ als de lessen ‘Helder denken’ in.

Het is leuk om eens te kijken op de site van de methode en de site van Bas Haring zelf:

 

https://www.thiememeulenhoff.nl/primair-onderwijs/filosoferen-en-helder-denken/filosoferen-en-helder-denken/filosoferen-en-helder-denken?gclid=Cj0KEQjwkIurBRDwoZfi1bGCxocBEiQAmcs-ercUjJfxONznt_OheM-dgWB9-uJgv52zzElMV_Nvz6AaApGm8P8HAQ

 

http://www.basharing.com/

 

Afbeeldingsresultaat voor bas haringAfbeeldingsresultaat voor bas haring

 

Bas Haring is onder andere bekend als panellid van het programma ‘Proefkonijnen’ en verschijnt regelmatig als filosoof in diverse media.

Het belooft een boeiende avond te worden! We kijken er naar uit.

De avond vindt plaats in de maand maart (exacte datum volgt).

 

Kinder EHBO

Nico Heij

ehbo3Als Viermaster hebben we natuurlijk een aantal BHV’ers (Bedrijfs Hulp Verleners). Maar het is handig om als leerkracht en ouder/verzorger van kinderen ook zelf het een en ander te weten van kinder EHBO (Eerste Hulp Bij Ongelukken). Regelmatig zijn er immers voorvalletjes met kinderen. Kinderen bewegen nu eenmaal graag en ze gaan, nieuwsgierig als ze zijn, op onderzoek uit. Dat is goed voor hun ontwikkeling. Daarbij gaat het wel eens mis. Wat kun je dan doen?

Nico Heij is al lang werkzaam in deze branche en geeft vaak trainingen. Eén van zijn kleinkinderen zit op De Viermaster.

De avond vindt plaats ergens in de periode januari-maart (exacte datum volgt).

Geef je op!

Iedereen die verbonden is met de opvoeding van een of meer van de kinderen op onze school kan deelnemen aan de avonden. Dus ook opa’s, oma’s of bijvoorbeeld de oppas is welkom. De avonden zijn ook voor de leerkrachten. Geef u zelf wel even op via de mail (info@deviermaster.nl) of onderstaand briefje (inleveren bij de directie). Vermeld naast uw eigen naam ook de naam van uw kind of het kind waarbij u betrokken bent bij de opvoeding. Vermeld ook het aantal personen.