foto

Opvang

 

BSO, TSO, Peutergroep en Vakantieopvang         

Buitenschoolse opvang (BSO) de Basisbende                                           
Ontspannen na school                                                                                                                            

Uw kind kan voor, tussen en na schooltijd terecht op de buitenschoolse opvang van Wasko. De kinderen van de Viermaster worden opgevangen op de Basisbende aan de Douwes Dekkerlaan 3. De Basisbende ligt op loopafstand van de Viermaster. Er worden vaak veel extra’s aangeboden zoals sport, drama, zang en creatieve activiteiten. Daarnaast werken Wasko en de Viermaster nauw met elkaar samen.

Tussenschoolse opvang (TSO) | overblijven
Samen eten, samen spelen

Tussen de middag kan uw kind gebruik maken van de tussenschoolse opvang (overblijven) op locatie de Basisbende aan de Douwes Dekkerlaan 3. Uw kind neemt zelf een lunch mee en de kinderen eten samen met pedagogisch medewerkers en vrijwilligers van Wasko.

Kinderen die naar de voor- en/of naschoolse opvang van Wasko gaan, kunnen er ook voor kiezen om gebruik te maken van de Wasko lunch: Wasko verzorgt de boterhammen, dekt de tafel en de kinderen eten een zelf gesmeerde boterham met elkaar.

Peutergroep de Optimist
Spelenderwijs leren

Peutergroep de Optimist is leuk en leerzaam. De peutergroep is speciaal opgericht voor peuters uit gezinnen van de Viermaster. Vanaf 2 jaar en 3 maanden is uw peuter van harte welkom bij de Optimist om te spelen en spelenderwijs te ontwikkelen. De Optimist wordt aangestuurd door een leerkracht van school en een pedagogisch medewerker van Wasko. Er is daardoor een goede aansluiting tussen de peutergroep en de basisschool. De Optimist is open op woensdagochtend en vrijdagmiddag en zit in het gebouw van de BSO aan de Douwes Dekkerlaan 3.

Vakantieopvang, studiedagen en planningsdagen
Relaxen in de vakantie

Heeft u behoefte aan extra opvang in de vakantie, op studiedagen of planningsdagen? Wasko biedt vakantieopvang op verschillende locaties in de regio.

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang of de peutergroep? Op www.wasko.nl vindt u informatie over tarieven en aanmelding. Via de ouder login kunt u uw kind(eren) online aanmelden voor de TSO.
Wasko Kinderopvang en Peuterspeelzalen | plaatsingen@wasko.nl | 078 - 615 71 65 
 

Over Wasko
Wasko biedt pedagogisch verantwoorde opvang in een veilige, liefdevolle en kindvriendelijke omgeving. Wasko is meer dan alleen maar opvang. Wasko helpt ouders kinderen op te voeden, stimuleert de ontwikkeling en sociale vaardigheden van kinderen en biedt ruimte voor ontspanning met een gevarieerd activiteitenprogramma. Wasko biedt ruimte om te groeien en dat al 25 jaar!

Daarnaast kunt u kiezen voor een gastouder.

Gastouderbureau ‘Ziezo’                          Gastouderbureau ‘Kinderoase’
Poldermolen 4                                            Papland 9-1D
3352 TH Papendrecht                               4206 CK Gorinchem
tel: 078-6182148                                        tel: 0183-610200
e-mail: info@gobziezo.nl                          e-mail: info@kinderoase.nl
www.gobziezo.nl                                         www.kinderoase.nl