foto

Agenda-ouderraad

Agenda
 
De agenda hangt ongeveer een week voor elke OR-vergadering op het mededelingenbord bij
de hoofdingang en bij de kleuteringang.

 

Agenda jaarvergadering 2015-2016

Toelichting op de jaarcijfers 2015-2016

Verslag secretaresse 2015-2016

Verklaring kascontrole commissie 2015-2016